Placeholder
Placeholder
ITF. 弗里代克米斯泰克. 女子 
2019-09-11, 19:00
杰西卡·马莱奇科娃
2 - 0
Evgeniya Levashova